TARKAN: GÜMÜŞ EĞER izle

Film, Karadeniz'in kuzeyini fetheden Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın Avrupa krallarını dehşetle titreten büyük akını başlattığı günlerde geçmektedir. Avrupa Hun İmparatorluğu bir çığ gibi genişliyor ve bu arada önüne gelen ülkeleri bir hamlede kuşatıp imparatorluk topraklarına katıyordu. Yüce başbuğ Attila eline geçirdiği ülkeleri geride bırakırken bu yeni Hun topraklarını uç beyliği denilen merkezi yönetime bağlı küçük karakollara bırakıyordu. Bunlardan en zorlu olanı da Kafkas Dağları'nın eteklerinden Hazar Gölü'nün kıyılarına kadar uzanan Alan ülkesiydi. Vahşi ve gaddar Alanlıların kumandanı Kostok kanlı savaşlardan sonra Hunlara baş eğerek ülkesini terk etmiş, Alan ülkesi ise soylu kumandan Altar'ın idare ettiği bir uç beyliği haline gelmişti. Kostok ise intikam hırsıyla yanarak "o" günü beklemek üzere bir kenara çekilmişti. Büyük Attila, sağ kolu kumandan Altar'ı savaşlarda gösterdiği kahramanlıklara karşılık kendi gümüş eyerini vererek ödüllendirmişti. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bu gümüş eyer akıncı beyi olmanın ve Attila'nın vekilliğinin bir nevi fermanıydı. Hunların korkusundan bir kenara çekilen Kostok da bu eyeri ele geçirmenin ve Altar'ın soyunu kurutarak intikamını almak peşindeydi. Kostok, Akatzir prensesi olarak tanıttığı Büyücü Gosha ile Altar'ın kalesine gelir ve misafir olurlar. Gosha, Altar'ın tek oğlu olan Tan'ın boynuna sihirli bir madalyon takarak onu büyüler ve kendine bağlar. Büyünün tesirinde kalan Tan'ın kaleyi terk edip kaybolmasının ardından ise Altar'ın ikinci oğlu Tarkan doğar. Tarkan'ın birinci yaşı şerefine düzenlenen ziyafet sırasında Kostok kaleye saldırır ve kaledeki herkesi kılıçtan geçirir. Kalede sağ kalan tek Hun olan süt annesi tarafından bir mağaraya götürülen Tarkan bir kurt tarafından 9 yaşına kadar mağarada büyütülür. Alan köylülerinin hayvanlarına musallat olan Tarkan ve Kurt bir gün yakalanır ve tutsak edilirler. Bu sırada eski bir Hun askeri olan Tulga tarafından Altar'ın oğlu olduğu fark edilen Tarkan tutsaklıktan kaçırılır. Tulga, Tarkan'ı Kafkas Dağları'nda bir mağarada yıllarca Kostok'tan saklayarak eğitmiş, konuşmayı öğretmiş ve geçmişini anlatmıştır. Büyüyen ve babasının intikamını almak isteyen Tarkan artık Kostok'un peşine düşecektir. Yapımcı Ertem Eğilmez Senarist Burak Sezgin Mehmet Aslan Hikâye Burak Sezgin Anlatıcı Kartal Tibet Oyuncular Kartal Tibet Bilal İnci Eva Bender Reha Yurdakul


OYUNCULAR


 

 

 

tanıtımı kapat